تبلیغات
گنــاوه نویــن - برنامه رقابت ورزشکاران کشورمان در المپیک

برنامه رقابت ورزشکاران کشورمان در المپیک

برنامه روزانه به وقت پكن (گرینویچ+۸، تهران+۳:۳۰)

جمعه ۱۸ مرداد (۸ اوت)
- مراسم افتتاحیه: ساعت ۸ و ۸ دقیقه و ۸ ثانیه

شنبه ۱۹ مرداد (۹ اوت)

- بدمینتون: كاوه محرابى، دور نخست انفرادى - ساعت ۹
- بوكس: وزن ۸۱ كیلوگرم، مهدى قربانى - ساعت ۱۳:۳۰
- تیروكمان زنان: نجمه آبتین، دور نخست - ساعت ۱۲
- تیروكمان مردان: حجت الله واعظى - دور نخست - ساعت ۱۵
- جودو: وزن زیر ۶۰ كیلوگرم، مسعود حاجى‌آخوندزاده - از ساعت ۱۲
- دوچرخه‌سوارى جاده: قادر میزبانى، حسین عسگرى و مهدى سهرابى - ساعت ۱۱
- شنا: ۱۰۰ متر قورباغه، محمد علیرضایى - دور مقدماتى - ساعت ۱۸:۳۰
- قایقرانى: رویینگ تك نفره، هما حسینى و محسن شادى - ساعت ۱۳:۵۰

یكشنبه ۲۰ مرداد (۱۰ اوت)

- بدمینتون: كاوه محرابى، (در صورت صعود) دور دوم انفرادى - ساعت ۱۰
- بسكتبال: با روسیه – ساعت ۹
- بوكس: وزن ۶۴ كیلوگرم، مرتضى سپه وند - ساعت ۱۳ و ۳۰
- جودو: وزن زیر ۶۶ كیلوگرم، آرش میر اسماعیلى - از ساعت ۱۲
- شنا: ۱۰۰ متر قورباغه، محمد علیرضایى - (در صورت صعود) نیمه نهایى - ساعت ۱۰

دوشنبه ۲۱ مرداد (۱۱ اوت)

- بدمینتون: كاوه محرابى، (در صورت صعود) دور سوم نفرادى (بین ۳۲ نفر) - ساعت ۱۰
- جودو: وزن زیر ۷۳ كیلوگرم، على معلومات - از ساعت ۱۲
- شنا: ۱۰۰ متر قورباغه، محمد علیرضایى - (در صورت صعود) فینال - ساعت ۱۰
- قایقرانى: رویینگ تك نفره، هما حسینى و محسن شادى (در صورت ناكامى در دور اول) رقابت گروه بازنده ها - ساعت ۱۵:۳۰

سه شنبه ۲۲ مرداد (۱۲ اوت)

- بدمینتون: كاوه محرابى، (در صورت صعود) دور چهارم نفرادى (یك هشتم نهایى) - ساعت ۱۰
- بسكتبال: با لیتوانى، ساعت ۹
- تیروكمان زنان: نجمه آبتین، (در صورت صعود) رقابت در جمع ۱۶ نفر برتر - ساعت ۱۰
- جودو: وزن زیر ۸۱ كیلوگرم، حامد ملك محمدى - از ساعت ۱۲
- قایقرانى: رویینگ تك نفره، هما حسینى و محسن شادى (در صورت صعود) یك چهارم نهایى گروه بازنده ها - ساعت ۱۶
- كشتى فرنگى: وزن ۵۵ كیلوگرم، حمید سوریان – از ساعت ۹:۳۰

چهارشنبه ۲۳ مرداد (۱۳ اوت)

- بدمینتون: كاوه محرابى، (در صورت صعود) دور پنجم نفرادى (یك چهارم نهایى) - ساعت ۱۰
- بوكس: وزن ۹۱ كیلوگرم، على مظاهرى - ساعت ۱۳:۳۰
- تیروكمان مردان: حجت الله واعظى - (در صورت صعود) در جمع ۱۶ ورزشكار برتر - ساعت ۱۰
- جودو: وزن زیر ۹۰ كیلوگرم، حسین قمى - از ساعت ۱۲
- قایقرانى: رویینگ تك نفره، هما حسینى و محسن شادى (در صورت صعود) یك چهارم نهایى - ساعت ۱۴:۵۰
- كشتى فرنگى: وزن ۶۶ كیلوگرم، على محمدى – از ساعت ۹:۳۰

پنجشنبه ۲۴ مرداد (۱۴ اوت)

- بوكس: وزن ۸۱ كیلوگرم، مهدى قربانى، (در صورت صعود) دور دوم - ساعت ۱۳:۳۰
- بوكس: وزن ۶۴ كیلوگرم، مرتضى سپه وند (در صورت صعود) دور دوم - ساعت ۱۹
- بسكتبال: با استرالیا ساعت ۱۱:۱۵
- تیروكمان زنان: نجمه آبتین، (در صورت صعود) یك چهارم نهایى - از ساعت ۱۰:۳۰
- كشتى فرنگى: وزن ۸۴ كیلوگرم، سامان طهماسبى، از ساعت ۹:۳۰
- كشتى فرنگى: وزن ۹۶ كیلوگرم، قاسم رضایى، از ساعت ۹:۳۰
- كشتى فرنگى: وزن ۱۲۰ كیلوگرم، مسعود هاشم زاده، از ساعت ۹:۳۰
- قایقرانى: رویینگ تك نفره، هما حسینى و محسن شادى (در صورت صعود) فینال - ساعت ۱۴:۱۰

جمعه ۲۵ مرداد (۱۵ اوت)

- بدمینتون: كاوه محرابى، (در صورت صعود) نیمه نهایى - ساعت ۱۸:۳۰
- دو و میدانى: پرتاب وزنه، امین نیك فر، ساعت ۹:۵۰
- دو و میدانى: دو ۱۵۰۰ متر، سجاد مرادى، دور اول، ساعت ۱۹:۱۰
- دو و میدانى: پرتاب وزنه، امین نیك فر، از ساعت ۹ صبح
- تیروكمان مردان: حجت الله واعظى - (در صورت صعود) یك چهارم نهایى - از ساعت ۱۰:۳۰
- جودو: وزن بالاى ۱۰۰ كیلوگرم، محمدرضا رودكى، از ساعت ۱۲

شنبه ۲۶ مرداد (۱۶ اوت)

- بسكتبال: با آرژانتین، ساعت ۱۶:۴۵
- دو و میدانى: پرتاب دیسك، احسان حدادى و عباس صمیمى، از ساعت ۱۰:۴۰
- قایقرانى: كایاك تك نفره، هما حسینى و محسن شادى (در صورت صعود) فینال - ساعت ۱۴

یكشنبه ۲۷ مرداد (۱۷ اوت)

- بوكس: وزن ۶۴ كیلوگرم، مرتضى سپه وند، (در صورت صعود) یك چهارم نهایى، ساعت ۱۹
- بوكس: وزن ۹۱ كیلوگرم، على مظاهرى، (در صورت صعود) یك چهارم نهایى، ساعت ۱۹
- دو و میدانى: دو ۱۵۰۰ متر، سجاد مرادى، (در صورت صعود) مرحله نیمه نهایى، ساعت ۲۱:۵۵
- وزنه بردارى: ۹۴ كیلوگرم، اصغر ابراهیمى، ساعت ۱۹

دوشنبه ۲۸ مرداد (۱۸ اوت)

- بسكتبال: با تیم ششم گروه A، ساعت ۹
- وزنه بردارى: ۱۰۵ كیلوگرم، محسن بیرانوند، ساعت ۱۹

سه شنبه ۲۹ مرداد (۱۹ اوت)

- بوكس: وزن ۸۱ كیلوگرم، مهدى قربانى، |(در صورت صعود)، یك چهارم نهایى، ساعت ۱۹
- تنیس روى میز: انفرادى مردان، افشین نوروزى، دور مقدماتى و دور اول، ساعت ۱۰
- دو و میدانى: پرتاب دیسك، احسان حدادى و عباس صمیمى، (در صورت صعود) فینال، ساعت ۲۱
- دو و میدانى: دو ۱۵۰۰ متر، سجاد مرادى، فینال، ساعت ۲۲:۵۰
- كشتى آزاد: ۵۵ كیلوگرم، عباس دباغى، از ساعت ۹:۳۰
- كشتى آزاد: ۶۰ كیلوگرم، مراد محمدى، از ساعت ۹:۳۰
- وزنه بردارى: ۱۰۵+ كیلوگرم، حسین رضازاده، ساعت ۱۹

چهارشنبه ۳۰ مرداد (۲۰ اوت)

- بسكتبال: (در صورت صعود) مرحله یك چهارم نهایى
- تكواندو: وزن اول زنان، سارا خوش جمال فكرى، از ساعت ۹
- تكواندو: وزن اول مردان، رضا نادریان، از ساعت ۹
- تنیس روى میز: انفرادى مردان، افشین نوروزى، (در صورت صعود) راند دوم، ساعت ۱۰
- دو و میدانى: دو ۸۰۰ متر، سجاد مرادى، احسان مهاجر شجاعى، مرحله مقدماتى، ساعت ۱۹
- كشتى آزاد: وزن ۶۶ كیلوگرم، مهدى تقوى، از ساعت ۹:۳۰
- كشتى آزاد: وزن ۷۴ كیلوگرم، میثم مصطفى جوكار، از ساعت ۹:۳۰

پنجشنبه ۳۱ مرداد (۲۱ اوت)

- تنیس روى میز: انفرادى مردان، افشین نوروزى (در صورت صعود) مرحله سوم و چهارم، از ساعت ۱۰
- دو و میدانى: دو ۸۰۰ متر، سجاد مرادى و احسان مهاجر شجاعى (در صورت صعود) مرحله نیمه نهایى، ساعت ۱۹:۵۰
- كشتى آزاد: وزن ۸۴ كیلوگرم، رضا یزدانى، ساعت ۹:۳۰
- كشتى آزاد: وزن ۹۶ كیلوگرم، سعید ابراهیمى، ساعت ۹:۳۰
- كشتى آزاد: وزن ۱۲۰ كیلوگرم، فردین معصومى، ساعت ۹:۳۰

جمعه اول شهریور (۲۲ اوت)

- بسكتبال: (در صورت صعود) نیمه نهایى، ساعت ۲۰
- بوكس: وزن ۶۴ كیلوگرم، مرتضى سپه وند، (در صورت صعود) نیمه نهایى، ساعت ۱۳:۳۰
- بوكس: وزن ۸۱ كیلوگرم، مهدى قربانى، (در صورت صعود) نیمه نهایى، ساعت ۱۹
- بوكس: وزن ۹۱ كیلوگرم، على مظاهرى، (در صورت صعود) نیمه نهایى، ساعت ۱۳:۳۰
- تكواندو: وزن سوم، هادى ساعى، از ساعت ۹
- تنیس روى میز: انفرادى مردان، افشین نوروزى، (در صورت صعود) نیمه نهایى

شنبه دوم شهریور (۲۳ اوت)

- بسكتبال: (در صورت صعود) رده بندى، ساعت ۱۲
- بوكس: وزن ۶۴ كیلوگرم، مرتضى سپه وند، (در صورت صعود) فینال، ساعت ۱۹
- بوكس: وزن ۹۱ كیلوگرم، على مظاهرى، (در صورت صعود) فینال، ساعت ۱۹
۱۹ و ۳۰ دقیقه
- تنیس روى میز: انفرادى مردان، افشین نوروزى، (در صورت صعود) نیمه نهایى، رده بندى و فینال
- دو و میدانى: دو ۸۰۰ متر، سجاد مرادى (در صورت صعود) فینال، ساعت ۱۹:۳۰
- دو و میدانى: دو ۸۰۰ متر، احسان مهاجر شجاعى (در صورت صعود) فینال، ساعت ۱۹:۳۰

یكشنبه سوم شهریورماه (۲۴ اوت)

- بوكس: وزن ۸۱ كیلوگرم، مهدى قربانى، (در صورت صعود)، فینال، ۱۳:۳۰
- مراسم اختتامیه

با ارزوی موفقیت برای ورزشکاران کشورمان در اوردگاه پر اوازه المپیک

نوشته شده توسط علی كرم نیـــــــــرم - | نظر شما در مورد این مطلب (- -)