تبلیغات
گنــاوه نویــن - منع احضار افراد بدون دلایل کافی

 سومین بخشنامه پیاپی شاهرودی جهت حفظ حقوق شهروندی

آفتاب: آیت‌الله هاشمی شاهرودی، که طی روزهای اخیر دو بخشنامه را با مضامینی در جهت حل مشکلات مردم و حفظ آزادی ها و کرامت شهروندان در محاکم به مراجع قضایی سراسر کشور صادر کرده بود، سومین بخشنامه خود در این زمینه را نیز ابلاغ و منتشر کرده است. ریاست قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ی جدید از تمام مراجع قضایی در سراسر كشور خواست با پرهیز از اعطای نیابت‌های قضایی مبهم، و ناقص از تقاضای جلب و اعزام تحت‌الحفظ متهمان بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین و جلب و احضار افراد بدون توجه و دلایل كافی خودداری كنند. متن کامل بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه به این شرح است: نظر به اهمیت و لزوم رعایت مقررات و قوانین آیین دادرسی، بالأخص در زمینه‌های تعقیب، احضار و جلب اشخاص و نیز قواعد مربوط به صلاحیت‌های ذاتی، نسبی و محلی مراجع قضایی، چگونگی اعطاء و اجرای نیابت‌های قضایی كه از متفرعات بحث صلاحیت مراجع قضایی است و با توجه به این كه برخی گزارش‌های رسیده حكایت از تشتت و تنوع رویه‌ها درمورد «نیابت‌های قضایی» دارد و از طرفی، اعطای نیابت‌های مبهم، مجمل و كلی و مشتمل بر نواقص، علاوه بر صرف هزینه‌های زیاد و اتلاف وقت، موجبات سرگردانی صاحبان دعاوی و ارباب رجوع و در نتیجه اطاله دادرسی را فراهم می‌آورد، بنابراین ضمن تذكر لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط از سوی كلیه مراجع و مقامات قضایی معطی و مجری، بر اعمال دقیق موارد و نكات ذیل تأكید می‌شود: 1 ـ در تنظیم برگ اعطای نیابت قضایی، ضمن درج مشخصات و نشانی دقیق و كامل طرفین پرونده و شهود، می‌بایست نام و سمت قاضی معطی نیابت به طور دقیق ذكر شود و سپس توسط وی، برگه مزبور امضا و مهر گردد. 2 ـ مراجع معطی نیابت، در ارسال برگ نیابت به حوزه قضایی موردنظر، دقت لازم را معمول دارند تا از ارسال آن به مركز استان كه باعث طولانی‌شدن زمان اجرای نیابت می‌شود، جلوگیری گردد. لازم است حوزه‌های قضایی كه برگ اعطای نیابت اشتباها به آن واحد واصل گردیده اوراق مربوطه را بدون عودت به مرجع معطی نیابت راسا به حوزه قضایی مجری نیابت ارسال نمایند و رونوشت آن نیز به مرجع معطی نیابت جهت اطلاع و پیگیری داده شود تا موجب اطاله رسیدگی نشود. 3 ـ ضروری است ضمن پرهیز از اعطای نیابت‌های مبهم، مجمل، كلی و ناقص، هریك از اقداماتی كه می‌بایست توسط مرجع مجری نیابت معمول گردد، به طور روشن و خوانا و دقیق با ذكر جزییات كامل در برگ اعطای نیابت قید گردد و همچنین دلایل مجرمیت متهم به صورت دقیق و مشخص احصاء و در مواردی كه اوراقی از پرونده نیاز به ملاحظه قاضی مجری نیابت باشد، رونوشت آنها پیوست گردد. 4 ـ در تنظیم برگ اعطای نیابت قضایی، می‌بایست اختیارات قانونی تفویض شده با توجه به موارد خواسته به صورت كامل واگذار گردد تا از مكاتبه مجدد بین مرجع مجری با مرجع معطی نیابت جلوگیری شود. 5 ـ از تقاضای جلب و اعزام تحت‌الحفظ متهم بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین خودداری گردد و از جلب و احضار افراد، بدون توجه به اتهام و دلایل كافی پرهیز به عمل آید. همچین درمورد محكومین آرای غیابی، دادنامه غیابی ضمیه گردد. 6 ـ درخصوص تقاضای مربوط به ممنوع‌الخروج و استرداد مجرمین، با توجه به وظایف دادستانی كل كشور و اداره حقوقی قوه قضاییه، حسب مورد اقدام گردد. 7 ـ درمواردی كه متهمین موضوع نیابت بیش از یك نفر باشند و راجع به یكی از متهمین اقدامات نیابتی كامل گردد یا پس از تحقیق و اخذ تأمین از متهم، وجود اوراق نیابت جهت ادامه تحقیقات دیگر ضروری باشد، قاضی مجری نیابت موظف است، اوراق نیابت را تفكیك و در مورد متهمی كه نسبت به وی تحقیقات انجام و تأمین اخذ گردیده است، فوراً اوراق مربوط را به همراه متهم موصوف به مرجع معطی نیابت اعاده و اعزام نماید و در هیچ شرایطی مدت بازداشت وی بیش از 48 ساعت نشود. 8 ـ نیابت‌های صادره می‌بایست با استفاده از نمابر (فاكس) ارسال شود و درجهت تضمین صحت و اصالت آن، مدیر دفتر حوزه قضایی یا جانشین طرف گیرنده باید با درج مشخصات خود و امضای ذیل اوراق نیابت، مراتب را تأیید نماید و در غیر این‌صورت مانند ضرورت اعزام مأمور ضابط به همراه پرونده و غیره، حداكثر ظرف 3 روز پرونده موضوع نیابت به مرجع مجری نیابت ارسال گردد. 9 ـ با توجه به اینكه در حوزه قضایی تهران، امور نیابت در مجتمع ویژه نیابت متمركز گردیده است، لازم است تمامی مكاتبات با موضوع نیابت ازطریق نشانی كامل به همراه شماره نمابر (فاكس) كه متعاقباً از طریق دادگستری استان تهران اعلام خواهد شد، به عمل آید. روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها مسوول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.

دو بخشنامه قبلی در مورد منع اعدام در ملا عام و صدور قرار های متناسب با وضعیت متهم از سوی قضات

نوشته شده توسط علی كرم نیـــــــــرم - | نظر شما در مورد این مطلب (- -)